Bakardag 2002

Det het Bakardag på Vinjeøra før det ble Fjordkulturdaga. Gjerne en solfylt lørdag i juni måned og folk koste seg minst like mye den gang.